مردم مدارا می خواهند


در طول ۴۲ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، مردم ایران در مقاطع مختلف امتحانات خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. در روزهای طوفانی پس از ۲۲ بهمن ۵۷، هشت سال دفاع مقدس که کشور هزینه های زیادی در جنگ با رژیم عراق پرداخت کرد، مردم با درک شرایط، دچار مشکلات شدند. دوران سازندگی که تورم را افزایش داد و … بالاخره مردم در همه مراحل در مقابل نظام و کشور ایستادند تا تعصبات خود را ثابت کنند. حالا همین مردم تصمیم گرفته اند در قبال مشکلات اقتصادی و یک سری سیاست های افراطی اعتراض کنند و جز کاهش مشکلات و ایجاد رضایت هر چه بیشتر مردم از مسئولان انتظاری ندارند. به هر حال هر چه کشور دارد متعلق به کسانی است که در این جامعه زندگی می کنند و طبیعی است که در برابر جهل و سیاست های غلط واکنش نشان دهند. طبیعی است که گروهی از افکار عمومی صدای اعتراض خود را بلند کنند و نمی توان به این رفتار اعتراض کرد و موضع منفی نشان داد و یا مقابله را انتخاب کرد. مسئولان و کارکنان دستگاه های نظام به یاد داشته باشند که اگر مسئولیت و وظیفه ای دارند جز آسایش و آرامش مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام نیست. متأسفانه این روزها اظهارنظرهایی می شود که انگار مردم بیگانه و مسئولان خودی هستند و این نگاه می تواند جامعه را با دودستگی های زیادی مواجه کند. با این توضیح که چندهمسری فضای عمومی را مانند دوز کشنده مسموم می کند. بنابراین اکنون که مردم خواهان مدارا هستند، باید با زبانی تعاملی با آنها صحبت کرد تا راهی برای خروج از این وضعیت پر از تفرقه پیدا کرد.