مردم از رئیس جدید سازمان بورس چه انتظاری دارند؟
بازار بورس طی چند وقت اخیر حال و روز خوشی نداشته است و مردم از رئیس جدید سازمان بورس انتظار ساماندهی اوضاع را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید