مراکز واکسیناسیون شیراز، مهر ۳۰


تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: پس از اعلام کمیته واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در دانشگاه؛ نام، آدرس و ساعات کار مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز بر اساس جدول زیر است.
مردم شیراز برای تحقق شعار «هر محله یک پایگاه واکسیناسیون» می توانند برای دریافت واکسیناسیون بر اساس جدول زیر به مراکز خدمات جامع سلامت و یا پایگاه واکسیناسیون زیر مراجعه کنند.


گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون واکسن «سینوفارم یا پاستوکوک» را به عنوان نوبت اول دریافت کنند و پس از ۲۸ روز برای تزریق دوم با همان واکسن مراجعه کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که یکی از واکسن های “سینوفارم، برکات، بهارات یا پاستوکوکال” را در نوبت اول و دوم خود دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت دور دوم واکسیناسیون گذشته است، می توانند واکسن “سینوفارم، برکات” را دریافت کنند. برای دور سوم، بهارات، اسپایکوگن، پاستکوووک یا نورا”.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن «اسپوتنیک» را در نوبت اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون می گذرد، می توانند برای نوبت سوم واکسن «اسپایکوژن، پاستوکواک یا نورا» را دریافت کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن AstraZeneca را در دور اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون گذشته است، می توانند واکسن Sputnik Light، Pastokovic، Spycogen یا Nora را برای دور سوم دریافت کنند.
بیماران با سیستم ایمنی ضعیف که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال قرار دارند و ۴ ماه از دوز دوم آنها گذشته است، می توانند با معرفی نامه پزشک، واکسن “سینوفارم” یا “پاستکوک” را برای نوبت سوم دریافت کنند.
بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و بالای ۱۸ سال سن دارند و ۴ ماه از نوبت سوم آنها می گذرد، می توانند برای نوبت چهارم واکسن اسپایکوژن یا پاستوکوکوس را با معرفی نامه پزشک دریافت کنند.
کارکنان بهداشتی و افراد بالای ۷۰ سال که حداقل چهار ماه از نوبت سوم خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت نوبت چهارم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند (ترجیحاً از همان پلت فرم نوبت سوم استفاده کنند).
افراد بالای ۱۸ سال که حداقل شش ماه از نوبت سوم واکسن دریافت کرده اند، می توانند برای دریافت یادآوری (دوز چهارم) به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
افرادی که واکسن های غیرفعال سینوفارم، برکت و فخروک را در نوبت اول یا دوم تزریق کردند، می توانند واکسن برکت پلاس را برای دور فراخوان انتخاب کنند.
واکسن «نورا» در افراد بالای ۱۸ سال و در نوبت سوم و چهارم قابل استفاده است.
توجه: همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون الزامی است.
برای دریافت آدرس مراکز و آخرین اطلاعات در مورد واکسیناسیون در استان فارس و تغییرات احتمالی در برنامه واکسیناسیون به سایت covidvaccine.sums.ac.ir مراجعه کنید.