مراکز واکسیناسیون در شیراز ۹ مرداد


تابناک فارس به نقل از صداوسیما: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اعلام کرد: پس از اعلام کمیته واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در دانشگاه؛ نام، آدرس و ساعات کار مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز بر اساس جدول زیر است.

برنامه واکسیناسیون کرونا در شیراز;  30 آگوست
با توجه به تحقق شعار «هر محله یک پایگاه واکسیناسیون»، مردم شیراز می توانند برای دریافت واکسیناسیون بر اساس جدول زیر به مراکز خدمات جامع سلامت و یا پایگاه های واکسیناسیون زیر مراجعه کنند.
برنامه واکسیناسیون کرونا در شیراز; ۳۰ آگوست
گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون واکسن «سینوفارم یا پاستوکوک» را به عنوان نوبت اول دریافت کنند و پس از ۲۸ روز برای تزریق دوم با همان واکسن مراجعه کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که یکی از واکسن های “سینوفارم، برکات، بهارات یا پاستوکوکال” را در دور اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت دور دوم واکسیناسیون می گذرد، می توانند “سینوفارم، برکات، بهارات” را دریافت کنند. “واکسن دور سوم را دریافت کنید. Spycogen، Pastekovok یا Nora” را دریافت کنید.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن «اسپوتنیک» را در نوبت اول و دوم دریافت کرده‌اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون می‌گذرد، می‌توانند برای دور سوم واکسن «اسپایکوژن، پاستکوووک یا نورا» را دریافت کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن “آسترازنکا” را در دور اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون آنها گذشته است، می توانند واکسن “اسپوتنیک لایت، پاستوکوویچ، اسپایکوژن یا نورا” را برای دور سوم دریافت کنند. .
بیماران با سیستم ایمنی ضعیف که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال قرار دارند و ۴ ماه از نوبت دوم مصرف آنها گذشته است، می توانند برای نوبت سوم واکسن “سینوفارم” یا “پاستوکوکوس” را با معرفی نامه پزشک دریافت کنند.
بیماران با سیستم ایمنی ضعیف که در گروه سنی بالای ۱۸ سال قرار دارند و ۴ ماه از نوبت سوم آنها می گذرد، می توانند برای نوبت چهارم واکسن “اسپیکوژن” یا “پاستکوواک” را با معرفی نامه پزشک دریافت کنند.
کارکنان بهداشتی و افراد بالای ۷۰ سال که حداقل چهار ماه از نوبت سوم خود را دریافت کرده اند، می توانند برای دریافت نوبت چهارم خود به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند (ترجیحاً از همان پلت فرم نوبت سوم استفاده کنند).
افراد بالای ۱۸ سال که حداقل شش ماه از نوبت سوم واکسن دریافت کرده اند، می توانند برای دریافت یادآوری (دوز چهارم) به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
واکسن نورا در افراد بالای ۱۸ سال و در نوبت سوم و چهارم قابل استفاده است.

همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون الزامی است.

شهروندان برای دریافت آدرس مراکز و آخرین اطلاعات در مورد واکسیناسیون در استان فارس و تغییرات احتمالی در برنامه واکسیناسیون می توانند به آدرس covidvaccine.sums.ac.ir مراجعه کنند.