مراکز واکسیناسیون در شیراز ۲۷ تیر


تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: در پی اطلاعیه کمیته واکسن کرونا در دانشگاه؛ نام، آدرس و ساعات کار مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز بر اساس جدول زیر می باشد.

اعلام مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز؛  جمعه 17 جولای

در راستای اجرای شعار «هر محله یک پایگاه واکسیناسیون»، مردم شیراز می توانند برای واکسیناسیون به مراکز خدمات جامع سلامت و یا پایگاه های جامع واکسیناسیون بر اساس جدول زیر مراجعه کنند.
گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون یکی از واکسن های “پاستوکوک” یا “سینوفارم” را به عنوان نوبت اول دریافت کنند و پس از ۲۸ روز با همان واکسن برای تزریق دوم مراجعه کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که یکی از واکسن های “سینوفارم، برکات یا بهارات” را در نوبت اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت دور دوم واکسیناسیون گذشته است، ممکن است “سینوفارم، برکات، اسپایکوژن” دریافت کنند. “یا” سینوفارم “واکسیناسیون دور سوم. کوپارس را دریافت کنید.

افراد بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم واکسن «پست کوک» دریافت کرده اند و ۲۸ روز از نوبت دوم واکسیناسیون می گذرد، باید برای نوبت سوم واکسن «پست کوک پلاس» را دریافت کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن «اسپوتنیک» را در نوبت اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون می گذرد، می توانند واکسن «اسپایکوژن» یا «کوپارس» را برای نوبت سوم دریافت کنند.
افراد بالای ۱۸ سال که واکسن AstraZeneca را در نوبت اول و دوم دریافت کرده اند و ۳ ماه از دور دوم واکسیناسیون گذشته است، می توانند واکسن Spicogen یا Kupars را برای دور سوم دریافت کنند.
بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال و ۴ ماه از دوز دوم آنها گذشته است، می توانند برای نوبت سوم واکسن “سینوفارم” یا “پاستوکوکوس” را با معرفی نامه پزشک دریافت کنند.
بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و بالای ۱۸ سال سن دارند و ۴ ماه از نوبت سوم می گذرد، می توانند واکسن اسپایکوژن یا کوپارس را برای نوبت چهارم با معرفی نامه پزشک دریافت کنند.
توجه: همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون الزامی است.
برای اطلاع از آدرس مراکز و آخرین اطلاعات در مورد واکسیناسیون در استان فارس و تغییرات احتمالی در برنامه واکسیناسیون به سایت covidvaccine.sums.ac.ir مراجعه کنید.