مراسم بزرگداشت شهدای نماز جمعه قُندوز در مشهد برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهدای نماز جمعه قُندوز افغانستان در مشهد برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید