محقق نشدن مسئولیت‌های اجتماعی صنایع جرم است
آیت الله صفایی بوشهری، محقق نشدن مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را جرم خواند و گفت: تمام صنایع استان باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال مردم اجرا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید