مارس ماه بورلی اسلون عضو TFE South Riding


TFE مایل است به عضو مارس ما ، Beverly Sloan South Ride تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از دولت بازنشسته شد. او گفت که سلامتی و تندرستی اکنون شغل تمام وقت اوست! کار او استرس زا بود و پیدا کردن زمان برای قوی بودن سخت بود. بورلی در سنین جوانی همیشه درگیر ورزش و تناسب اندام بود. دیابت از خانواده اش فرار می کند تا بداند که …

زمینه

دیدگاهتان را بنویسید