ماجرای ربات دردسرساز را در «رباتی که سیرنمی شود» بخوانید
کتاب «رباتی که سیرنمی شود» اثر جرث لرنر با ترجمه هدا نژاد حسینیان در انتشارات پرتقال منتشرشد.

دیدگاهتان را بنویسید