لزوم مشارکت همه جانبه اتحادیه سورت کاران و باغداران مازندران


به گزارش تابناک مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در گفت وگویی گفت:

ورود اتحادیه صنفی کشاورزان و باغداران سورتینگ برای رشد صادرات ضروری به نظر می رسد.

بر اساس این گزارش، بانک ها؛ تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در جلسه کارگروه صادرات استان با بیان اینکه فهرست صادرکنندگان شاخص استان در اسرع وقت توسط اداره کل استان تهیه و تدوین می شود، خاطرنشان کرد: که تاخیر در برداشت مرکبات. باعث آسیب به محصولات می شود، باید در این زمینه آسیب شناسی انجام شود.

با توجه به پرداخت تسهیلات از مبادی مختلف، انتظار داریم که شاهد فعالیت کامل اتحادیه سورتینگ ها، مرکبات و باغداران باشیم و در شرایط موجود، اتحادیه صنف سورتینگ ها و باغداران مقوله صادرات کامل و همچنین در غرب کشور باشد. و در شرق استان، شعب سورتینگ ها باید ورود جدی داشته باشند.