قطع حق آبه باغداران مصوبه شورای تامین همدان است


مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی آب شرب در اولویت است، گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، در مواقع اضطراری آب صرفاً به مصارف شرب اختصاص می یابد و این تصمیم برای قطع حق آبه باغداران و توزیع آب شرب مردم همدان توسط هیئت تامین استان پیدا شد.

به گزارش ایسنا، تابناک همدان، محمد آزوری با بیان اینکه کشاورزان و باغداران رودخانه عباس آباد تا اواسط مردادماه از حق آبه خود استفاده کردند، گفت: اگر آب شرب همدان از منابع دیگر تامین شود، بخشی از این آب که جزو منابع آبی نیست. مقدار زیادی آزاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: حق آبه کشاورزان و باغداران عباس آباد قطع و به آب شرب همدان اختصاص یابد.

اسال با اشاره به اینکه طرح آبرسانی اضطراری تلوار به سرعت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تصمیم داریم هفته آینده انتقال آب بلندمدت تلوار به همدان را عملیاتی کنیم.

این مسئول افزود: ایستگاه شماره یک و دو پمپاژ شده است، در دو روز آینده ایستگاه شماره ۳ پمپاژ و آزمایش می شود و در صورت عدم مشکل هفته آینده آب به همدان می آید.