عملیان پاکداشت به کلاک می‌رسد
سرپرست منطقه ۱۰ شهرداری کرج گفت: فردا عملیات جهادی پاکداشت محیط همراه با برنامه‌های متنوع انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید