عضو ماه جولای ناتالی سالتر از ظهور جنوب


TFE آرزو می کند به عضو ماه ، ناتالی سالتر از سوار شدن تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در مرحله تعادل بود ، اما با گذشت زمان و در دوران انفرادی وزن خود را افزایش داد. ناتالی گفت که عکس هایش را دیده و تصمیم گرفته است که دیگر نمی خواهد زندگی ناسالمی را که در آن زندگی می کند داشته باشد. تا پایان سال 2020 ، او 60 پوند از او بزرگتر بود …

زمینه

دیدگاهتان را بنویسید