عشایر اندیکا به دلیل جاده‌های بی کیفیت انگیزه‌ای برای بهسازی منازل ندارند
نوذری گفت: جاده‌های پر پیچ و خم و بی کیفیت در مناطق عشایری اندیکا باعث شده اهالی انگیزه‌ای برای بهسازی منازل نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید