شکستن رفتار دکتر اندرو هوبرمن -GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید-> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز ، دکتر اندرو هوبرمن ، روانشناس استنفورد حضور دارد. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس ، روزهای او به عنوان یک اسکیت سوار غیرقابل توقف صحبت می کنیم و بله – حتی اگر این شلوارهای هوشمند در تلاش برای یافتن شغل هستند ، تعادل زندگی را دوست دارند. دکتر هوبرمن در بیان ایده های پیچیده به زبان هر فرد ، کار شگفت انگیزی انجام داد. او همیشه در کنار من است تا درباره مردم و پاسخ های ما با آنها صحبت کنم. لذت ببرید!

دیدگاهتان را بنویسید