شوک برای حسن یزدانی به خاطر صحبت های پدرش علیه منشی؟


ایران ورزشی نوشت: مرد تاریخ ساز کشتی ایران بدون تیم ماند و به نظر می رسد لیگ برتر امسال او را نخواهد دید.

البته این روزها زمزمه هایی هم شنیده می شود که مصاحبه تند پدر حسن یزدانی علیه رئیس فدراسیون کشتی در این موضوع خالی از تاثیر نیست.

هنوز مشخص نیست این ماجرا صحت دارد یا خیر، اما ظاهرا رابطه فدراسیون کشتی و حسن یزدانی به دلیل مصاحبه تند پدر حسن یزدانی در فرودگاه تیره شده و مثل قبل گرم نیست.

حسن یزدانی در سال های اخیر با حمایت فدراسیون قراردادهای خوبی بسته بود.