شورای ششمی ها و نیاز مبرم به پویایی/ رابطه «پُز» شورایی و عملکرد اجرایی
بیش از ۲ ماه از شروع کار شورای ششمی‌ها می‌گذرد، اما تا به امروز عملکرد چشمگیری از اعضای شورا دیده نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید