شهداء تفکر و انگیزه جهاد در اسلام را زنده و پویا نگه داشتند
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: شهداء تفکر و انگیزه جهاد در اسلام را زنده و پویا نگه داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید