شبکه آموزشی شاد مکانی برای اجرای برنامه‌های مهدویت
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز از اجرای برنامه‌های تبیین و ترویج فرهنگ غنی مهدویت در شبکه آموزشی شاد خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید