سو بورسکی Reh -Fit برای آینده آموزش پزشکی – درمان پزشکی


داستان جلد ماه سپتامبر مجله Club Solutions را بررسی کنید! سو بورسکی از مرکز تأیید شده MFA ، مرکز Reh-Fit در مانیتوبا ، کانادا ، و سفر 40 ساله اش با برتری پزشکی.

توجه: مرکز Reh-Fit اولین مورد در کانادا بود که توسط وزارت امور خارجه مجوز گرفت و جایزه سال تضمین شده وزارت خارجه را در سالهای 2012 و 2020 دریافت کرد!

برای خواندن این مقاله اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید