سه هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی متعلق به کارت های بازرگانی است


گزارش کردن تابناک ایلام; جنتی گفت: یک سری افراد مورد آزار فقرا قرار گرفتند و کارت بازرگانی میلیاردها تومان کالا به کشور وارد شده و باید ذینفعان اصلی کارت های بازرگانی شناسایی شوند تا از آنها مالیات اخذ شود.

او اضافه کرد:اخذ درآمد مالیاتی از کارت های بازرگانی یکی از اولویت های امور مالیاتی استان است. این امر نیازمند همکاری قوه قضائیه و گمرک است.

جنتی ادامه داد: قوه قضاییه شعبه ویژه رسیدگی به مالیات کارت های بازرگانی در استان را افتتاح می کند.

او گفت: ۹۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش بین شهرداری های استان ایلام طی سال جاری توزیع شد.

جنتی خاطرنشان کرد: انتظار می رود بانک ها و دستگاه های اجرایی استان در زمینه اخذ درآمد مالیاتی از بدهی های مالیاتی بر اساس قانون با امور مالیاتی استان همکاری داشته باشند.