سر بر مزار هاشمی رفسنجانی


رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سپس بر مزار شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، شهدای دولت و هفتم تیر و همچنین گلزار شهدای بهشت ​​زهرا(س) حضور یافتند و به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند. . . سایر اعضای دولت نیز بر سر مزار هاشمی هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی حضور یافتند.

رئیسی بر مزار هاشمی رفسنجانی + عکس