ستاد بحران راه حل جالب برای مردم منطقه موگرمون سال ها به جای حل مشکل..!


یک راه حل جالب برای مردم منطقه موگرمون برای چندین سال

سال هاست که وعده ساخت پل در دره ترس موگرمون داده می شود اما همچنان راه حل جالب ممنوعیت عبور و مرور مردم دره موگرمون در فصل بارندگی است و خبری از اتمام آن نیست. پل برای مردم این منطقه است.

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد؛ دره فصلی وحشتناک، مرز بین روستاهای وحدت و غورباد، در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از خطرناک ترین نقاط در فصل بارندگی شهرستان لنده است.

سال هاست که وعده ساخت پل داده شده اما در فصل بارندگی همچنان راه عبور مردم این دیار مسدود است.

استراتژی ستاد بحران شهرستان لنده و همه دولت ها از سال ها پیش به جای تکمیل پل برای مردم این مناطق این است که طی اطلاعیه ای اعلام کنند با شروع بارندگی تردد از این مکان ممنوع است. در کشورها برعکس

حال تصور کنید اگر در بالا و روستاهای پر از خار برای فرد یا افرادی اتفاق بیفتد آیا ممنوعیت گذر راه حل خوبی برای مردم است؟

لازم به توضیح است که چندین خانواده شاهد کشته شدن عزیزان خود بوده اند و شاهدان بسیاری نیز چندین بار در این منطقه شاهد تصادف و جراحت خانواده های خود بوده اند و همچنان یک پل در دره وحشت و چندین پل دیگر در یک کیلومتری پایین تر این منطقه متروکه شد.

یک راه حل جالب برای مردم منطقه موگرمون برای چندین سال

یک راه حل جالب برای مردم منطقه موگرمون برای چندین سال

یک راه حل جالب برای مردم منطقه موگرمون برای چندین سال