ساوه با مشکل کمبود مسکن مواجه استبه گزارش تابناک مرکزی، فاطمی امین در جمع خبرنگاران افزود: در این بازدیدها مشکلات صنایع از نزدیک بررسی و جلساتی برای رفع مشکلات و تصمیم گیری برای رفع موانع تشکیل می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات مطرح شده از سوی مدیران صنعت پیش بینی و محاسبه شده است، گفت: برخی از مشکلات برای اولین بار بیان می شود که به ما کمک می کند تا اقدامات لازم را برای برون رفت از مشکلات انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در شهرستان ها بیش از آنکه مشکل اشتغال داشته باشیم مشکل کمبود مسکن داریم، گفت: بر این اساس این شرکت با داشتن مناطق صنعتی در تعامل ایجاد شده با وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت تا زمین و کمک بلاعوض بدهیم تا تولید مسکن را در اختیار صنعتگران، نیروی کار شاغل در صنایع قرار دهیم تا مشکل کمبود مسکن در جامعه کارگری حل شود.
وزیر صامت گفت: ساوه به دلیل برخورداری از مزیت صنعتی در گستره وسیعی از صنایع، فرصت مناسبی برای توسعه متوازن دارد و باید بر روی کارهای دانش بنیان و ارتقای کیفی متمرکز شود.
وی در مورد حذف قرعه کشی ادامه داد: خروج خودرو از قرعه کشی تابعی از عرضه و تقاضا است و به تدریج اتفاق می افتد که تابع سازوکار بازار است.
فاطمی امین با اشاره به تولید بالای خودرو در کشور افزود: به جز دو خودروی شرکت سایپا، تمامی خودروهای این شرکت از قرعه کشی حذف شدند.
وزیر صامت افزود: تولید خودروهای معیوب به صفر رسیده و هر خودرویی که وارد خط تولید شود به طور کامل حذف می شود.
وی تاکید کرد: در آبان و آذر سال گذشته تولید خودروهای معیوب به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید و اکنون به ۲۰ هزار دستگاه رسیده که روند تولید بسیار مطلوبی است.
وزیر صمت در جریان سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی ضمن بازدید از منزل شهید موسوی از سه واحد صنعتی شهر صنعتی کاوه بازدید کرد.
حضور در نشست نمایندگان اقشار مختلف از دیگر برنامه های سفر وزیر صمت به ساوه است.