سالانه ۲۳۰ میلیارد تومان از طریق بیمه سلامت به بیمه ها پرداخت می شود


گزارش کردن تابناک ایلام; خروج ادین رحیمی تخصیص ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای بیماران خاص در قالب صندوق بیماران صعب العلاج ابلاغ شد.

وی افزود: سه دهک اول جامعه به صورت رایگان و بدون مراجعه حضوری بیمه می شوند.

رحیمی خاطرنشان کرد: استان ایلام اولین استانی بود که نسخه الکترونیکی قدم برداشت

وی ادامه داد: ۳۶۶ هزار نفر در استان ایلام به ویژه در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه سلامت هستند و ۷۶ درصد از این افراد بیمه شده رایگان هستند.

رحیمی گفت: ۳۷۶ مرکز درمانی در استان با بیمه سلامت مرتبط هستند ۹۰ تا ۹۵ درصد هزینه های بستری در بیمارستان های دولتی در بیمه سلامت پرداخت می شود