زیبایی در آتش!


تابناک کهگیلویه و بویراحمد که از نزدیک درگیر عملیات اطفای حریق هستند وقتی به محل حادثه می رسند می بینند عده ای در کوه و طبیعت مقابلشان قرار گرفته و آتش را خاموش می کنند. نکته جالب اینجاست که این افراد که مردم محلی هستند بدون هیچ درخواست و امکاناتی مسئولانه به کوه می روند و کار خود را شروع می کنند.
حتی اگر این افراد منتظر وعده های مسئولان نباشند و خودشان آتش را خاموش کنند، به نظر می رسد مسئولان می توانند با ارائه امکانات و این امکانات در اختیار مردم منطقه، نیروی عظیم و کارآمدی برای مدیریت آتش نشانی ایجاد کنند. .
ویدئویی از آماده شدن یک فرد محلی برای مهار آتش را تماشا کنید!