زباله های وارد شده به انبار باید به طور کامل و دقیق بر حسب کیلوگرم گزارش شود


فرماندار لنگرود در این نشست موضوع مدیریت پسماند را مطرح کرد

زباله های وارد شده به انبار باید به طور کامل و دقیق بر حسب کیلوگرم گزارش شود.

به گزارش تابناک گیلان، وضعیت لنگرود بحرانی نیست، اما هر کسری بحران ایجاد می کند، شهرداری باید هر چه سریعتر یک کمپرسی راه اندازی کند، جلالی با بیان اینکه کارهایی در محل دفن بهداشتی انجام شد، افزود: قابل قبول فرماندار در ادامه خط قرمز ما رضایت شهروندان است که در این موارد باید در اولویت قرار گیرد و در پایان فرماندار از مدیران اجرایی شهرستان خواست با جدیت به موضوع ورود زباله رسیدگی کنند. به نتیجه مطلوب برسد.

خبرنگار تابناک مرتضی میرزایی