رونمايي از طرح هوشمند سازی مرزبانی گلستان
با حضور رئيس سازمان قضايی و دادستان نظامی گلستان از طرح هوشمند سازي مرزبانی استان رونمايی شد.

دیدگاهتان را بنویسید