روند واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان قابل قبول است
استاندار اصفهان گفت: روند واکسیناسیون کرونا در استان تاکنون قابل قبول بوده است اما باید تلاش شود جایگاه پنجم این منطقه در کشور در این زمینه ارتقا یابد.

دیدگاهتان را بنویسید