روستایی خالی از سکنه در طبس که شبیه موزه است + فیلم
در این خبر سفری کوتاه به طبس داشته باشید تا از روستایی با قدمت 400 سال آگاه شوید.

دیدگاهتان را بنویسید