رفاقت شیعه و سنی توصیه مهم امام حسن عسکری (ع) است
در این گزارش به رفاقتی که امام حسن عسکری توصیه کرده اشاره می شود.

دیدگاهتان را بنویسید