راه‌اندازی کلینیک تخصصی دیابت در بیمارستان شهید اشرفی خمینی‌شهر
رییس بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر گفت: کلینیک تخصصی دیابت این بیمارستان به تازگی راه اندازی شده است و تمام خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی در این کلینیک ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید