راهی برای احساس رایگان در پرداخت آنچه برای شما ارزش دارد


راه اندازی کسب و کار؟ آیا کار جدیدی را شروع می کنید؟ یادگیری یک مهارت جدید؟ چه کسی می دانست کنترل احساسات شما می تواند به شما در رسیدن به آن کمک کند؟ امروز در غرفه ، ما با یکی دیگر از بازیگران رسانه ای دوست داشتنی ، Topsie VandenBosch – استاد Crush Mindset Spiral و مربی و مشاور برای صاحبان مشاغل فشار آور ، چت می کنیم. […]

ارسال نحوه پرداخت رایگان برای ظاهر گرانبهای خود غذای آب و هوا ساده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید