دیروز تمام روز برای ملاقات با دکترم نزد پزشک چینی که از ناحیه کمر درد داشت …


تمام روز گذشته برای ملاقات با پزشک چینی برای دست من ، که بعد از واکسیناسیون درد کرد. آنها کارت اعتباری یا بدهی را قبول نمی کنند. اما elle قابل قبول بود

دیدگاهتان را بنویسید