دو اصفهانی در اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران
دو ورزشکار از استان اصفهان به تیم ملی وزنه برداری مردان ایران فراخوانده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید