دستگاه های اجرایی متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها می کنندبه گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد یزد، محمدرضا حدادزاده در نهمین جلسه کمیسیون اصل ۴۲، افزود: استاندارد استان در این برهه از وظایف سخت و مهمی در حوزه تولید و تولید است. خدمات و امسال سال تولید، دانش بنیان و ایجاد اشتغال از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، لازم است ادارات و نهادهای استان به یاری اداره کل استاندارد یزد بیایند. استان برای توسعه استانداردسازی و حمایت از این نهاد موثر.

حدادزاده افزود: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، بنابراین لازم است در ابتدا اتاق اصناف و سازمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اصناف حمایت کنند. با شروع فصل جدید بازرسی ها و کنترل ها، تولید و فروش کالاهای تحت استانداردهای اجباری را رعایت کنید.

در این جلسه مدیرکل استاندارد استان یزد نیز در تشریح کمیسیون اصل ۴۲ اظهار داشت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون متشکل از یکی از قضات به انتخاب رئیس سازمان است. قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاونی مرکزی و اتحادیه های صنفی ایران حسب مورد استخدام خواهند شد. . موارد مذکور در این قانون.

محمدرضا زارع بنادکوکی افزود: اداره کل استاندارد استان یزد شرح وظایف گسترده ای دارد و کارکنان آن وظیفه انجام امور را به صورت چندوظیفه ای بر عهده دارند اما بدون کوچکترین وقفه ای کمیسیون های ماده ۴۲ در خصوص موارد لازم داده می شود. فواصل زمانی و شرایط در نظر گرفته شده و احتمال سوء استفاده و تعدد تخلفات در صورت وقوع جرم، موضوع را به مرجع قضایی ذیصلاح خواهد رساند.

در این جلسه ۱۷ مورد تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی، کنجد، لبنیات، برق و الکترونیک که دارای ایرادات کیفی و کمی بودند، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.