دختر سمنانی در اردوی تیم ملی جودو
عسل کلامی دختر جودوکار سمنانی با درخشش در مسابقات نوجوانان و جوانان کشور به تیم ملی ایران راه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید