دبیرشورای عالی مناطق آزاد به منطفه آزاد اروند می‌رود
«منطقه آزاد اروند» اولین مقصد سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.

دیدگاهتان را بنویسید