داود منظور رئیس سازمان مالیاتی کیست؟ + سوابق
در جلسه صبح امروز هیئت دولت داود منظور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید