دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه اول کشور را دارد


به گزارش تابناک مازندران، بر اساس نتایج رتبه بندی موسسه بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه نخست را در بین دانشگاه های کشور کسب کرد.

بر اساس این گزارش و اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و نتایج رتبه‌بندی مؤسسه بین‌المللی تایمز موسوم به THE World University Ranking (2022-2023)، این دانشگاه رتبه اول را در بین دانشگاه‌ها کسب کرد. . زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

همچنین در بررسی موسسه بین‌المللی تایمز برای رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳، ۱۷۹۹ دانشگاه و مرکز علمی و تحقیقاتی در جهان، دانشگاه‌ها بر اساس چهار مأموریت اصلی «آموزش، پژوهش، انتقال دانش و دیدگاه بین‌المللی» ارزیابی شدند. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در بین دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم رتبه اول و در بین دانشگاه های جهان رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ را کسب کرد.

لازم به ذکر است که ۶۵ دانشگاه از ایران به این رتبه بندی راه یافته اند.