خیرین برای کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و غیرعمد در ایلام پیشگام شوند‌
نوذری گفت: خیرین برای کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و غیرعمد در ایلام پیش قدم شوند.

دیدگاهتان را بنویسید