خوی میزبان هشتمین همایش بین المللی شمس و مولانا استگزارش کردن تابناک آذربایجان غربی همایش علمی امسال با همکاری تولیت شمس تبریزی و تعدادی از دانشگاه های کشور با هدف شمس عارف نام کشور ایران و روما شاعر و شاگرد نامی شمس با حضور معرفی شمس برگزار می شود. . و روما، علمای خارجی و خارجی و مقامات فرهنگی ایرانی و خارجی به مدت دو روز در شهرستان. رای گیری برگزار خواهد شد

کاظمی فرماندرکوی در گفتگو با خبرنگار تابناک آذربایجان غربی، گفت: برای این همایش علمی بیش از ۲۵۰ مقاله از محققان خارجی و خارجی و علمای شمس و مولانا در دبیرخانه این همایش ثبت شد که از این تعداد ۵۰ مقاله وارد شد. . مرحله داور

وی تصریح کرد: از بین مقالاتی که به مرحله ارزیابی رسیده اند، ۶ مقاله برتر در قالب سخنرانی در این همایش ارائه می شود و مابقی مقالات منتشر می شود.

کاظمی افزود: کشف نسخه های خطی و ۴ جلد اثر مکتوب مرتبط با شمس و مولانا و نشست های تخصصی شمس و مولانا از برنامه های جانبی این همایش بین المللی است.

عارف نوشاد شمس و مولانا پژوه معروف پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به نقش تاثیرگذار شمس در سیر تحول مولانا می افزاید: اگر شمس نبود مولانا وجود نداشت زیرا وجود دارد. شمس بود که یکی از فقهای ساده و شاعری خارق العاده به نام روما را به دنیا معرفی کرد.

وی تصریح کرد: شمس و مولانا تأثیر بسیار مؤثری بر فرهنگ ملت ها به ویژه در شبه قاره هند و ایران دارند.

عارف نوشاد گفت: هشتصد سال زبان فرهنگی شبه قاره فارسی بود و اولین نسخه مثنوی در این شبه قاره نوشته شد که نشان از ارتباط فرهنگی بالای این خطه از جهان با شمس و مولانا دارد.

شمس تبریزی عارف قرن هفتم هجری قمری و مراد مولانا از شاعران نامدار ایران زمین است که با آشنایی با او در قونیه تحول روحی عجیبی در او ایجاد کرد و مولانا را به شاعری بزرگ تبدیل کرد که شهرتش امروز در جهان پیچید.