خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ سوییس به توسعه روابط می‌انجامد
استاندار اصفهان گفت: چنانچه خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ به سرانجام برسد سبب توسعه روابط ۲ شهر و کشورهای ایران و سوییس خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید