خطرات آرایش برای کودکان چیست؟اگر دختر کوچک شما به دنبال آرایش شما در کیف دستی شماست، پس باید بیشتر مراقب باشید. به طور کلی کودکان از والدین خود تقلید می کنند. کنترل کودک کار آسانی نیست، اما باید به خاطر داشته باشید که لوازم آرایشی مورد استفاده کودکان حاوی مواد شیمیایی مضر است.