خشم رسانه های دولتی از انتشار عکس رستم قاسمی در کنار یک زن محجبه؛ شما بی اخلاق و مغرض هستید


به گزارش تابناک رضوی، روزنامه دولت از انتشار عکس های رستم قاسمی در کنار یک زن بی حجاب خشمگین است و آن را حمله ای «انقلابی» و «سوگیرانه» به وزیر حامی حجاب اجباری می داند. هفته های گذشته با وجود اعتراضات مردمی..

روزنامه ایران در ادامه نوشت: روز گذشته در اقدامی غیر اخلاقی عکس هایی با هدف به حاشیه راندن وزیر راه و شهرسازی در فضای مجازی منتشر شد. صرف نظر از صحت عکس ها، هدف از انتشار عکس های خصوصی یک فرد به جز اهداف کثیف سیاسی چیست؟

این نویسنده در ادامه تاکید کرد: متأسفانه بارها شاهد بوده ایم که جریان های مختلف سیاسی و عناصر مرموز و آشکار، به دور از اصول اولیه اخلاقی، اقدامات و تحرکات مغرضانه ای را علیه نیروهای طاقت فرسا و طاقت فرسا انجام می دهند که نشان از بی اخلاقی همه چیز دارد. غیر ممکن! هدف حملاتی که برخی از نیروهای انقلابی را هدف قرار داده است، ایجاد تصویری ضد مردمی از آنها برای افکار عمومی است، هرچند مردم نسبت به اخبار غیراخلاقی حساس هستند و تحت تأثیر قرار نمی گیرند.