حفاری غیرمجاز آثار تاریخی در ایوان دستگیر شد


گزارش کردن تابناک ایلام; فرزاد شریفی گفت: طبق گزارش های مردمی در مورد حفاری غیر مجاز در بخش زرن بلافاصله یک حفار غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره کل و نیروی انتظامی از توابع شهرستان ایوان دستگیر شد.

گفت: از متهم حفاری و تجهیزات از این میان موتور برق، پیکور، بیل، کلنگ، طناب و موتور برق کشف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شریفی ادامه می دهد: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و اکتشاف به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع و متخلف است. حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و ضبط ادوات و ادوات به نفع دولت محکوم است.