حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یک تهدید جدی است


به گزارش تبریز تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: رزمایش ایران مقتدر با همکاری ارتش و برادران سپاه در منطقه شمال غرب کشور برگزار می شود. سپاه تمرینات جدی انجام می دهد.

معاون هماهنگ کننده نسا خاطرنشان کرد: هر ساله رزمایش های مختلفی برگزار می کنیم و اهمیت منطقه ارس به عنوان یکی از نقاط مرزی اهمیت رزمایش را بیشتر می کند.

وی با تاکید بر اینکه ثبات مرزهای شمال غرب و ارس برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد، گفت: آذربایجان و ارمنستان تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران نیستند، اما برخی از اتفاقات رخ داده در آنجا تهدید هستند.

پورجمشیدیان حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز را تهدیدی برای کل مردم منطقه دانست و گفت: نباید به سادگی از کنار این موضوع گذشت. حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یک تهدید جدی است.

وی ادامه داد: اگر همکاری نزدیک بین نیروهای مسلح وجود داشته باشد می تواند زمینه دیپلماسی و امنیت را در این منطقه ایجاد کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی با اشاره به اینکه مرزهای این منطقه جابه جا نمی شود، گفت: بخش بزرگی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از این کریدور است و نمی توان نسبت به تهدیدات بی تفاوت بود.