حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره پرخوری و دوری از معرفت
حدیث امام پیامبر خدا (ص) درباره پرخوری کردن و دوری از معرفت را در گزارش زیر بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید