حدود ۴۱۶ تن ماهی استخوانی از دریای مازندران صید می شود


به گزارش تابناک مازندران، مدیرکل شیلات مازندران گفت: صیادان استان از ۲۶ مهرماه تا پایان آبان ماه حدود ۴۱۶ تن ماهی استخوانی از دریای خزر صید و مصرف کردند.

کریم زاده ارزش اقتصادی این میزان صید را ۶۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اگرچه میزان صید به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش صید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد، اما از نظر میزان صید ارزش اقتصادی، ۵۵ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ترکیب گونه های ماهی صید شده توسط صیادان تعاونی استان پره تاکنون ۶۰ درصد کفال، ۲۰ درصد کپور و خس خس بوده است.

کریم زاده ادامه داد: گونه ماهی سفید در سبد صید ۱۰ درصد افزایش یافته است که دلیل این امر اجرای طرح هایی برای کمک به تکثیر طبیعی ماهی با مشارکت خود صیادان و همچنین تکثیر و رهاسازی چندین مورد است. میلیون‌ها قطعه ماهی سفید هر ساله برای احیای منابع آبی دریایی در دریا سرخ می‌شوند.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: حدود ۴۰۰۰ صیاد در قالب ۵۰ شرکت تعاونی باله استخوانی بر اساس مصوبه کمیته مدیریت ماهیان استخوانی سازمان شیلات ایران صید خود را در دریا از ۲۶ مهرماه آغاز کردند و تا ۲۴ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. . سال آینده خواهد داشت..