حجاب مانع موفقیت بانوان در میدان ورزش جهانی نیست
دادخواه گفت: پوشش و حجاب مانع موفقیت بانوان در رقابت و برنامه‌های ورزشی نیست و باید زمینه شکوفایی و حضور در رقابت‌های بین المللی برای این قشر فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید